Mgr. Ondřej Máca

fyzioterapeut

S oborem fyzioterapie jsem se poprvé setkával již jako žák a dorostenec. To v roli pacienta vyhledávající pomoc skrze úrazy a zranění zapříčiněné převážně sportem. Bakalářský a následně magisterský titul jsem získal na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

S postupným získáváním nových teoretických informací, převáděním je do klinické praxe a pilováním manuálních technik, jsem se postupně usídlil na půdě ambulantní fyzioterapie. Ambulance s sebou přináší celou řadu pestrých obtíží, které vyžadují zpravidla individuální přístup. Každý člověk je jedinečný, tedy i každý problém by měl být řešen tzv. terapií na míru, ke které musí ale pacienti přistupovat aktivně.

Ve své praxi se jako aktivní sportovec rád zaměřuji na obtíže spojené se sportem, viscerovertebrální a vertebroviscerální problematiku a celkově bolestivé stavy.

Kurzy

Pracovní zkušenosti